CV


  CURRICULUM VITAE

   1002170_593913464000316_631222740_n

Informaţii personale

Nume / Prenume

FURDUI EMILIA-MARIA

Telefon(oane)

0264596384 int.387

Fax(uri)

+40 264 593.792

Web site-uri

 https://cercetaresericicultura.wordpress.com/contact/

E-mail(uri)

furduiemiliamaria@yahoo.com

Cetăţenie

Română

Starea civilă

necasatorită

Data şi locul naşterii

1985 ABRUD, jud. ALBA

Sex

feminin

Domeniu de activitate

Zootehnie si Biotehnologii
Gradul didactic / Titlul ştiinţific Asistent de cercetare în Biologie/Biolog/Doctor în Zootehnie
Disciplina / Cuvinte cheie Disciplina Tehnologia Producţiilor Apicole şi Sericicole
Domenii de competenţă Tehnologii de creştere şi exploatare  a viermilor de mătase /Studiul biodiversitǎţii genetice a raselor şi hibrizilor de viermi de mǎtase din România cu ajutorul tehnicilor moleculare
Domenii de interes Biologia albinelor şi viermilor de mătase;Biotehnologii apicole şi sericicole: Analiza markerilor moleculari ai diversitaţii genetice a albinelor şi viermilor de mătase;
Biologie moleculară, Markeri moleculari, Inginerie genetică
Activitate didactică(cursuri programe de licenta si master)

Educaţie şi formare

Octombrie 2011- finalizare doctorat-DIPLOMĂ DE DOCTOR ÎN ZOOTEHNIE              Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină VeterinarăStr. Calea Mănăştur Nr.1-3, 400372, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj, RomâniaOctombrie 2008 – SEPTEMBRIE 2011 doctorand cu frecvenţă la Disciplina de Tehnologia producţiilor apicole şi sericicole, Facultatea de Zootehnie si BiotehnologiiUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină VeterinarăStr. Calea Mănăştur Nr.1-3, 400372, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj, România 

Specializări şi calificări

Martie 2009 – Cursuri  “Spectometrie de Infraroşu (FT-IR)”,  USAMV Cluj-Napoca

Experienţa profesională

Perioada / Funcţia sau postul ocupat / Numele angajatorului

 Noiembrie 2010- ianuarie 2014- Asistent de cercetare in biologie/ Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-NapocaNoiembrie 2012-present- cercetator – Ingenuity Systems

Afilieri profesionale

Membru în Asociaţia Producătorilor de Miere Ecologică din RomâniaMembru în Asociaţia Producătorilor de Mătase din Transilvania

Proiecte/Contracte de cercetare coordonate

(director/  responsabil sau membru in echipa)

POS CCE – RoBeeTech 206/20.07.2010; functia: membruPNII -COSERISTECH-1356/2007; functia: membruPNII – IZOTRAS – 52140/2007; functia: membru
Lucrări publicate 1. Furdui, Emilia Maria, L.Al. Mărghitaş, D. Dezmirean, I. Paşca, C. Coroian, 2009, RAPD analysis of Romanian silkworm genetic biodiversity (races x hybrids), Bulletin USAMV-CN, 66:1:2, 430-434.2. Furdui, Emilia Maria, L.Al. Mărghitaş, D. Dezmirean, Cristina Manuela Mihai, Otilia Bobiş, I. Paşca, 2010, Comparative study of biological characteristics of larvae, crude and dried cocoon in 7 races of silkworm Bombyx mori L., raised in Transylvania Area, Animal Science and Biotechnologies, Timisoara, 43:1, 490-493, (lucrare citată în INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE & BIOLOGY ISSN Print: 1560–8530; ISSN Online: 1814–9596).3. Furdui, Emilia Maria, L.Al. Mărghitaş, 2010, Research regarding biological characters of eight silkworm hybrid combinations bred in Transylvania; Bulletin USAMV-CN, Animal Sciences and Biotechnologies, Print ISSN 1843-5262, Electronic ISSN 1843-536x., 67:2, 188-192.4. Furdui, Emilia Maria, L.Al. Mărghitaş, D. Dezmirean, Iulia Franceasca Pop, C. Coroian, I. Paşca, 2011, Genetic phylogeny and diversity of some Romanian silkworms based on RAPD technique, Animal Science and Biotechnologies, Timişoara,  44:1, 204-208, (lucrare premiată, premiul III).5. Mărghitaş, L.Al., D. Dezmirean, Orsolya Teleky, Emilia Furdui, Adela Moise, Laura Stan, Cristina Mihai, Aurelia Pece, C. Coroian, 2009, Biodiversity testing of transylvanian honeybee populations using MtDNA Markers,  Buletin USAMV CLUJ-NAPOCA, 66:1:2, 402-406.6. Matei, Alexandra, G. Lenghel, P. Tzenov, Emilia Furdui, M. Doliş, Marilena Constantinescu, Yolanda Vassileva, Gabriela-Maria Cornescu, 2010, comparative study of romanian and bulgarian silkworm hybrids in Romanian climate, “Lucrări Ştiinţifice, Seria Zootehnie” Print    ISSN  1454 – 7368  Electronic (online)   ISSN  2067-2330, 53:15, 276-279.7. Mărghitaş, L.Al., C. Coroian, D. Dezmirean, Laura Stan, Emilia Furdui, 2010, Genetic diversity of honeybees from Moldova (Romania) based on mtDNA analysis Buletinul USAMV nr. 67:1:2, 396-402

8. Paşca, I. Al.L. Mărghitaş, R. Morar, Dana Pusta, D. Dezmirean, A. Cîmpean, A. Macri, Emilia Furdui, R. Oroian, Claudia Bagita, 2010, Research concerning the correlation between the characteristics of raw and dry cocoon at some mulberry silkworm breeds (Bombyx mori L.) Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca – Veterinary Medicine, The 9-th International Symposium & Prospects for The 3-rd Millennium Agriculture, 30th September – 2nd Octomber 2010, Cluj-Napoca, Romania,  67 :1,  202 – 209.

9. Liviu Al. Mărghitaş, Daniel Dezmirean, Ioan Paşca, Bogdan Gherman, Alexandra Matei, Emilia M. Furdui, 2011, Comparative study of biological and technological parameters regarding silkworm bred in Transylvania, 10th International Sympozion Prospects the 3rd Millenium Agriculture 29th September-1st October, USAMV CLUJ-NAPOCA, Animal Sciences, 68 :1 :2, 22-26.

10. Dezmirean D.S., Mărghitaş L.Al., Otilia Bobiş, H. Schluns, C. Aurori, C. Coroian, Ellen Schluns, Emilia Furdui, B. Gherman, Lavinia Bărnuţiu, Cristina Mihai, O. Maghear,  Laura Stan, R.F.A. Moritz, 2011, ROBEETECH – A Project for the Future of Apicultural Biotechnologies, 10th International Sympozion Prospects the 3rd Millenium Agriculture 29 th September-1st October, USAMV CLUJ-NAPOCA, Animal Sciences, 68 :1 :2, 137-140.

Co-autor carte: Dezmirean D., I. Paşca Emilia Furdui, M. Benţea, Alexandra Matei, G. Lenghel, 2010, Manual de prezentare a raselor din fondul genetic sericicol autohton, Ed AcademicPres, ISBN 978-973-744-219-2.

 

 

 

Lista lucrărilor semnificative publicate (5 lucrari)
  1. 1.     Furdui, Emilia Maria, L.Al. Mărghitaş, D. Dezmirean, Cristina Manuela Mihai, Otilia Bobiş, I. Paşca, 2010, Comparative study of biological characteristics of larvae, crude and dried cocoon in 7 races of silkworm Bombyx mori L., raised in Transylvania Area, Animal Science and Biotechnologies, Timisoara, 43:1, 490-493, (lucrare citată în INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE & BIOLOGY ISSN Print: 1560–8530; ISSN Online: 1814–9596).
  2. 2.     Furdui, Emilia Maria, L.Al. Mărghitaş, D. Dezmirean, Iulia Franceasca Pop, C. Coroian, I. Paşca, 2011, Genetic phylogeny and diversity of some Romanian silkworms based on RAPD technique, Animal Science and Biotechnologies, Timişoara,  44:1, 204-208, (lucrare premiată, premiul III).
  3. 3.     Furdui, Emilia Maria, L.Al. Mărghitaş, D. Dezmirean, I. Paşca, C. Coroian, 2009, RAPD analysis of Romanian silkworm genetic biodiversity (races x hybrids), Bulletin USAMV-CN, 66:1:2, 430-434.
  4. 4.     Mărghitaş, L.Al., C. Coroian, D. Dezmirean, Laura Stan, Emilia Furdui, 2010, Genetic diversity of honeybees from Moldova (Romania) based on mtDNA analysis Buletinul USAMV nr. 67:1:2, 396-402.
  5. 5.     Matei, Alexandra, G. Lenghel, P. Tzenov, Emilia Furdui, M. Doliş, Marilena Constantinescu, Yolanda Vassileva, Gabriela-Maria Cornescu, 2010, comparative study of romanian and bulgarian silkworm hybrids in Romanian climate, “Lucrări Ştiinţifice, Seria Zootehnie” Print    ISSN  1454 – 7368  Electronic (online)   ISSN  2067-2330, 53:15, 276-279.

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Limba

engleză bine bine bine

Limba

Limba

Limba

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de iniţiativă, aptitudini pentru munca în echipă

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Bună capacitate de organizare

Competenţe şi aptitudini tehnice

Buna cunoaştere a metodelor de lucru şi aparaturii pentru realizarea analizelor

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Buna stapânire a programului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),Aplicaţii de editare şi design: Adobe AcrobatAplicaţii de laborator:GenAlex 6.41, PAST 2.04 exe

Permis de conducere

Informaţii suplimentare

Documente atasate

  • Diploma de doctor
  • Copii ale unor diplome, Distinctii, premii

 

Advertisements
  1. Many thanks for writing valuable post regarding the subject. I am a fan of your site. Maintain the great work.

  2. You made certain excellent points there. I did a querie on the issue and uncovered a superior amount of persons will like using your web site .

  3. I love this infographics and the way there are designed. It’s a way to deliver the information more creative.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: